top of page
Dans is een fantastische manier om onszelf meer te verbinden met ons lijf. Het is de snelste manier om minder in ons denken te zijn en aan te landen in het NU. 
Dans is een medicijn wat ons ondersteund op vele manieren, in de structuur en in de vrije vorm. Het samen laten vallen van bekken, hart en hoofd door ons over te geven aan de natuurlijke bewegingen van ons lichaam. Dit samenvallen werkt door in onze sensualiteit, seksualiteit (bekken) en onze affectiviteit (hart), waardoor ons denken meer ontspannen kan worden.
   
Als dansdocent breng ik mijn ervaring samen uit Biodanza, Contact Improvisatie, Tantra en Sjamananisme.
Ik werk graag met groepen, maar geef ook individuele sessies Medicine Dance, waarbij je een op maat gemaakt dansritueel van twee uur aangereikt krijgt. Hierin werk je met een voor jouw specifieke thema. Ik maak het ritueel voor je en begeleid je er doorheen.
 
Ik ben biodanza-docent met de volgende specialisaties 

Mental Health, voor mensen met traumagerelateerde klachten, psychosomatiek en sociale inclusie
Neo-Sjamanisme
De Diep Mannelijke en Vrouwelijke Identiteit 
Identiteit en Eigenwaarde
De Boom van Verlangens  
The Poetry of Instinct- De 4 dieren en de 4 elementen (A. Sarpe)
Het spreken in Biodanza (H.J. Levy-Benseft)
Afro-Braziliaanse goden en godinnen (A.Sarpe)
 
verdere interesse gebieden zijn
Aquabiodanza 
Archetypen
Biodanza en Massage
het Minotaurus project
Ik ben in juni 2018 gestart met de training voor Didactisch Docent om docenten op te mogen leiden


ENGLISH 
Dance is a fantastic way to connect deeper with our body
and the fastest way to be less in our mind and to step into the NOW.
Dance is a medicine that supports us in many ways in structure and free form.

Integration takes place of the pelvis, heart and head by surrendering to the natural bodymovements.
This integration affects our sensuality, sexuality (pelvis) and our affectivity (heart) and our Body and Mind will be more relaxed.
As a danceteacher I connect my expertise from Biodanza, contact improvisation, tantra and shamaninism.
I like to work with groups, but I also guide individual Medicine Dance. During these sessions i create a tailor-made dance ritual of two hours where work with a specific theme for you.


I am a qualified biodanza teacher with the following specializations:

Mental Health,classes for people with trauma-related complaints, psychosomatics and social inclusion
Neo-Shamanism
The Profound Male and Female Identity
Identity and Self-esteem
The Tree of Desires
The Poetry of Instinct - The 4 animals and the 4 elements (A. Sarpe)
Speaking in Biodanza (H.J. Levy-Benseft)
Afro-Brazilian gods and goddesses (A.Sarpe)

 
I'am also experienced in: 
Aquabiodanza
Archetypes
Biodanza and Massage
the Minotaurus project


In June 2018 I started the training for Didactic Teachers to train other Biodanza teachers.
 
bottom of page