IMG-20200823-WA0015_edited.jpg

                                                      English scroll down   

Biografie

Lima is shamanca en spiritueel leraar.

Zij praktiseert vanaf haar jeugdjaren aktief yoga, meditatie en sjamanistische helingskunst. Daarbij maakt zij gebruik van dans, aanraking, medicijnplanten, rituelen en ceremonies.

Als levenslange meditator hebben frequenties haar grootste aandacht en zijn in haar werk het krachtigste medicijn.

Zij is door haar leven heen opgeleid door vele traditionele medicijnmensen van bijna alle werelddelen en heeft deelgenomen en leiding gegeven aan vele ceremonies en inwijdingen.

 Zij is zeer sensitief, heldervoelend en helderziend en helderhorend en verbindt zich snel en diepgaand op fysieke, emotionele en spirituele niveaus.

Tijdens sessies werkt ze met Cosmic Light en Deep Integration Soft Touch Dearmouring, Infinite Awareness meditatie, Pranic Living en Nature science,

planetaire fonoforese vlgs methode Hans Cousco krachtige tincturen.  

Zij heeft veel ervaring met helende planten als peyote, huachuma, ayuahasca, rapé, mapacho, truffels, medicinale cannabis, het medicijnwiel, de krachten van stenen, bomen en de elementen, krachtdieren, trancereizen, medicine walk, soul retrieval, medicine dance en andere rituelen voor afscheid en bekrachtiging van een nieuwe fase. Lima is een krachtig begeleidster van healing zweethutceremonies en ingewijd als Priestess of the White Well in Glastonbury, shadowwork practioner en tantrica sinds begin jaren '90

Ze begeleidt met veel toewijding als doula moeder en kind bij geboorte en ook begeleid zij met veel liefde en toewijding mensen tijdens de fase van het stervensproces ( geboorte en dood doula) waarbij ze met haar kennis over leven en dood spirituele ondersteuning geeft, waarbij één van haar specialiteiten de voorouderlijke cleaning en healing is.

Lima is A verpleegkundige en GGZ gecertificeerd mental health expert in trauma-gerelateerde problematiek mbt sexueel geweld en vroegkinderlijk trauma ( depressies, angsten, eetstoornissen, Ptss & C-ptss}

Daarbij is ze Biodanza docent met specialisaties in diverse diciplines en begeleid zij mediatie en Yin embodiment groepen. ( Dans, adem, yoga en aanraking)

Zij geeft wereldwijd individuele sessies, lezingen, voordrachten en workshops aan groepen op locatie en ook is ze beschikbaar voor afstands begeleiding & helingen.

I am committed

to support you

to fulfill your highest potential 
Love in the deepest way

with peace in your heart

To share unconditional love and 

Silence back to this scattered world

The deepest knowing without words

Trust and healing to those who dwell in Spirit

Share the biggest pleasure to those who feel deprived

Support the energy of the Divine Feminine back into this world

Healing ancestral wounds
to all who are open to receive the gifts i bring

Invite you to reconnect with the Divine Infinite

and to become the Creator of Life

 

Back to the state of deep trust in your capacity to change fear into love

Create a community where we look at each other

through the eyes of the Goddess

Seeing the beauty and potential in all living creation

 o awaken awareness that the world is waiting for you
 

We are Divine Infinite Beings

Dragonfly Medicine Woman Profound EarthWisdom &
Cosmic Light Worker

ENGLISH

Biografy 

Lima is an inborn shamanca from ancestral transmitted background and a respected spiritual teacher and healer.

Since early childhood she actively practiced yoga, meditation and shamanic healing arts, touch, dance,

and medicine plants in all forms of rituals/ceremonies.

Being a lifelong meditator frequencies have her greatest attention and appear to her as the most powerful medicine she works with.

She is been trained during her life by traditional medicine people and shamans from almost all continents and she has led many initiations and ceremonies.

She is highly sensitive, clairvoyant and clear hearing and able to connect quickly and with ease to many physical, emotional and spiritual levels.

During sessions she works with Infinite Awareness Meditation, Energywork , Cosmic Light and Deep Integration Soft Touch Dearmouring, Pranic Living en Nature science,

planetary phonophoresis method Hans Cousco and powerful tinctures. She has years of experience with healing plants such as peyote, huachuma, ayuahasca, rapé, mapacho, truffles, medicinal cannabis, the medicine wheel, the power of stones, trees and the elements, power animals, trance trips, medicine walk, soul retrieval, medicine dance and other rituals for ending and empowering a new phase.

In addition is Lima a powerful leader of healing sweatlodge ceremonies, initiated as Priestess of the White Well in Glastonbury, shadowwork practioner and a Birth and Death counselor (Doula) in which she guides with a lot of dedication the spiritual processes associated with these transitions and she si specilised in ancestral cleaning and healing.

Lima is also a certified nurse and as a mental health expert with expertise in the mechanisms in Spirit/body/mind related to sexual violence and early childhood trauma ( depressions, anxiaty, eating disorders, Ptss and C-ptss)

She is also a dance teacher (Biodanza ) specialized in several disciplines and serves meditation and Yin embodiment classes (Dance, breath, yoga and touch )

She serves worldwide individual sessions, teachings, workshops and she can also be consulted for long distance healing